HIF Logga
Hallarydsloppet
1 april 2024

 

Banbeskrivningar

Start och mål
Både start och målgång sker vid tävlingscentrum vid Hallarydsskola. Samtliga banor är skyltade med pilar och vägmarkering. Vid vissa korsningar finns också funktionärer som visar vägen.

21 km
Karta med höjdkurva (öppnas i ny flik)
Första 1.5 km går svagt uppåt på asfaltsunderlag. Därefter viker banan av på en grusväg, kantad av ängar och stenmurar. Banan går här svagt utför i en kilometer ner mot Helge å och den gamla kvarnen. Ån passeras över en gammal stenvalvsbro från 1870 med fyra valv. Efter 4.5 km passeras första vätskekontrollen och direkt efter stiger banan kraftigt (ca 30 höjdmeter) under cirka 600 meter. Efter cirka 6 km sväger banan av söderut (höger) och strax därefter passeras gränsen till Skåne. Här blir det cirka 2 km asfaltslöpning och en stigning på cirka 20 meter. Därefter viker banan in på en grusväg kantad av granskog. Efter 9 km passeras banans andra vätskekontroll. Strax innan 12 km påbörjas den kanske mest utmanande stigningen på banan (25 höjdmeter under cirka 500 meter). Väl uppe på backen finns tillfälle till återhämtning då banans tredje vätskekontroll passeras vid 12.5 km. Strax därefter passeras gränsen till Småland. Här är banan flack och omges av slingrande stenmurar och ängar. Efter cirka 16 km viker banan av mot Hallaryd och underlaget övergår till asfalt. Vid 16.5 km passeras banans fjärde och sista vätskekontroll. Efter att ha passerat några små backar väntar 3 km enkel löpning mot målet.

9.8 km
Karta med höjdkurva (öppnas i ny flik)
Under loppets första 6 km följer banan 21 km rundan, se beskrivningen ovan. I korsningen efter cirka 6 km svänger banan vänster och underlaget övergå tillfälligt till asfalt. Efter cirka 600 meter svänger banan vänster in på en grusväg. Efter ytterligare cirka 500 meter passeras banans andra vätskekontroll, samtidigt som banan svänger in på en småkuperad skogsväg. Banan går här samma sträcka som 6 km rundan. Med cirka 1.5 km kvar svänger banan vänster ut på en asfaltsväg och snart syns Hallarydsskyltarna och målet är nära.

6 km
Karta med höjdkurva (Öppnas i ny flik)
Loppets första halva följer samma bana som 9.8 och 21 km banan. Första 1.5 km går svagt uppåt på asfaltsunderlag. Därefter viker banan av på en grusväg, kantad av ängar och stenmurar. Banan går här svagt utför i en kilometer ner mot Helge å och den gamla kvarnen. Ån passeras över en gammal stenvalvsbro från 1870 med fyra valv. Efter cirka 3.2 kilomer svänger banan av åt vänster och en vätskekontroll passearas. Banan svänger sedan in på en småkuperad skogsväg. Med cirka 1.5 km kvar svänger banan vänster ut på en asfaltsväg och snart syns Hallarydsskyltarna och målet är nära. Sista halvan av rundan är samma som avslutningen på 9.8 km banan.

3.35 km och Promenadklassen
Karta med höjdkurva (Öppnas i ny flik)
Banan startar med en svag uppförsbacke i cirka 300 meter innan banan först viker vänster och därefter nästan omedelbart höger in på en skogsväg. Rundan är småkuperad och omges av granskog. Underlaget består av grus och gräs. Med cirka 500 meter kvar passeras fotbollsplanen och därefter väntar upploppet. Vätska finns vid start och mål.

1.3 km och Promenadklassen
Karta med höjdkurva (Öppnas i ny flik)
Banan startar med en svag uppförsbacke i cirka 300 meter innan banan viker vänster in på en grusväg. Efter ytterligare 500 meter viker banan återigen vänster upp för en backe. Därefter passeras fotbollsplanen varpå upploppet väntar.